Start anai *Sama dla siebieZaswiadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP zaświadczenie ZUS do banku ile się czeka zaświadczenie o zdolności do pracy ile kosztuje Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • komora
 • szybkosci polaczenia internetowego
 • sterowniki;do;nagrywania;glosu
 • bbramki;sms
 • poBFyczka miEAdzybankowa
 • targowisko guchw
 • Mumijo
 • jaskinia behemota
 • sterntaler warszawa
 •  

  anai *Sama dla siebie

  Temat: Rozliczenia Podatkowe w holandi
  Witam, ja też chcę rozliczyć się z podatku zapłaconego w Holandii. Czy ta firma rozlicza też osoby, które są już w kraju? Drugie pytanie dotyczy dokumentów potrzebnych do rozliczenia z holenderską ... Wracając do tematu- czy potrzebuję rzeczywiście najpierw rozliczyć się z polskim US żeby ubiegać się o zwrot podatku z Holandii??? Dostałam całą masę dokumentów do wypełnienia a m. in. Zaświadczenie/ kraje UE/EOG, które ma zostać poświadczone przez polską skarbówkę. Pani z biura BAVARIA uprzedziła mnie, że najpierw muszę rozliczyć się w Polsce a dopiero później starać się o zwrot podatku z Holandii. Trochę to dla mnie dziwne, bo osoby z którymi pracowałam nie rozliczały się nigdy w kraju a z Holandii zwrot podatku otrzymywały co roku. Może jest ktoś kto potrafi bardziej naświetlić...
  Źródło: e-holandia.info/forum/viewtopic.php?t=725  Temat: Warunki nabywania prawa do świadczeń dla bezrobotnych w UE
  Informacje dla osób, które chcą odjąć racę zagranicą lub owracają z zagranicy do Polski. 1. Przed wyjazdem do innego kraju UE/EOG jeżli dana osoba jest osobą zarejestrowną jako bezrobotna warto o zamiarze wyjazdu owiadomić właściwy Powiatowy Urząd Pracy. Jeżeli danej osobie rzysługiwał w PL zasiłek dla bezrobotnych może ona transferować ten zasiłek do kraju, w którym zamierza szukać racy. Będzie on jednak wypłacany wg olksich zasad i w olskiej wysokości (w rzeliczeniu na euro lub walutę danego kraju). Aby uzyskać taką możliwość rzed wyjzadem zagranicę należy obrać w WUP druk E 303 i z nim zgłosić się do właściwego urzędu racy zagranicą. 2. Osoby owaracające z zagranicy owinny zawczasu, w kraju w którym racowały obrać druk E 301. jest on niezbędny w celu zaliczenia okresu racy zagranicą do świadczeń w tym do celu wypłaty w PL ewentualnego zasiłku. Wystawienie takiego zaświadczenia w PL jest niemożliwe i często omiomo tego, że racowaliśmy zagranicą brak takiego druku...
  Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=56